Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Czcionka
Treść

Konkursy i zamówienia

29.05.2023

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie lekarza medycyny rodzinnej na rzecz pacjentów:

1. Przedmiotem konkursu jest zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie: medycyny rodzinnej (CPV: 85121100-4) w ilości: max. 38 godzin tygodniowo.
2. O zamówienie mogą się ubiegać podmioty lecznicze, których rodzaj działalności leczniczej lub zakres świadczeń zdrowotnych, zgodnie z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, odpowiada przedmiotowi konkursu.
3. Świadczenia udzielane będą w placówkach Organizatora konkursu.
4. Świadczenia będące przedmiotem niniejszego konkursu muszą być realizowane przez lekarza POZ, posiadającego
I st. Specjalizacji lub specjalista - medycyny rodzinnej/ pediatrii/ chorób wewnętrznych w lub w trakcie specjalizacji z tych dziedzin
5. Warunki udzielania świadczeń oraz inne sprawy nieopisane w niniejszych warunkach konkursu będą zawarte w umowie, której projekt stanowi załącznik nr 2.

Warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów

Załącznik nr 1- formularz ofertowy

Załącznik nr 2- wzór umowy

29.05.2023

Wynik postępowania

23.03.2022

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnychna rzecz pacjentów:

PAKIET 1 KONSULTACJE KARDIOLOGICZNE.
PAKIET 2 KONSULTACJE ENDOKRYNOLOGICZNE.

PAKIET 3 KONSULTACJECHORÓB PŁUC.

PAKIET 4 KONSULTACJE DIABETOLOGICZNE.

PAKIET 5: KONSULTACJE DIETETYCZNE.

Warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów

Załącznik nr 1- formularz ofertowy

Załącznik nr 2- wzór umowy

23.03.2022

Oferty należy składać do:

28.03.2023r.

do godz. 10.00

22.02.2022

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań Elektromiografia (EMG):

Warunki konkursu-EMG

Załącznik nr 1- formularz ofertowy EMG

Załącznik nr 2- wzór umowy

W odpowiedzi na pytania zamieszczamy poniżej objaśnienia.

Zmiana terminu - EMG

Umowa i zmiany

Informacja odpowiedź

28.02.2022

Wynik postępowania

22.02.2022

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie mammografii:

Warunki Konkursu-mammografia

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2- wzór umowy-1

W odpowiedzi na pytania zamieszczamy poniżej objaśnienia.

Zmiana terminu-Mammografia

28.02.2022

Wynik postępowania mammografia