Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Czcionka
Treść

Transport sanitarny

Transport sanitarny na zlecenie lekarza POZ

Pacjentowi, na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego), przysługuje bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń we właściwym zakresie, i z powrotem, w przypadkach:

  • konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w zakładzie opieki zdrowotnej (np. gdy lekarz podczas wizyty domowej lub w miejscu udzielania świadczeń ambulatoryjnych stwierdzi zły stan zdrowia pacjenta i potrzebny jest transport do szpitala) z wyłączeniem stanów nagłego zagrożenia zdrowia lub życia – w takich sytuacjach wzywane jest pogotowie ratunkowe
  • wynikających z potrzeby zachowania ciągłości leczenia (np. transport pacjenta z jednego szpitala do drugiego w celu wykonania np. badań lub kontynuacji leczenia) W przypadku dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej korzystanie ze środków transportu publicznego, przysługuje bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego w celu odbycia leczenia do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń we właściwym zakresie i z powrotem.

Transport sanitarny w POZ dla pacjentów zadeklarowanych do SPG ZOZ w Nowym Wiśniczu
świadczy :

Transport sanitarny w POZ dla pacjentów zadeklarowanych do SPGZOZ w Nowym Wiśniczu

oraz w Filiach Królówka i Muchówka do dnia 1 stycznia 2024r. będzie świadczyć:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni

"Szpital Powiatowy" im. bł. Marty Wieckiej 32-700 Bochnia, ul. Krakowska 31

Koordynator transportu: Kazimierz Trojak tel. 662 278 115