Zmiany w leczeniu uzdrowiskowym

Zmiany w leczeniu uzdrowiskowym

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, iż  w dniu 19 lipca 2019 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową (Dz. U. z 2019 r. poz. 1136).

Przepisy zmieniające wprowadzają:

  • 12 miesięczny okres, który musi upłynąć od dnia zakończenia przez świadczeniobiorcę leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej do dnia wystawienia kolejnego skierowania,
  • obowiązek przekazania skierowania do oddziału wojewódzkiego NFZ w terminie 30 dni od dnia jego wystawienia, pod rygorem utraty ważności skierowania,
  • usunięcie obowiązku weryfikacji skierowania po upływie 18 miesięcy od dnia jego wystawienia,
  • zmianę wzoru skierowania poprzez usunięcie części, w której lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, wystawiający skierowanie, mógł określić miejsce i rodzaj leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej.

Dyżur telefoniczny z Dziennikiem Polskim  dla osób zainteresowanych skorzystaniem z sanatoriów na nowych zasadach

Małopolski NFZ i „Dziennik Polski” organizują specjalny dyżur telefoniczny dla pacjentów zainteresowanych skorzystaniem z sanatoriów na nowych zasadach. We wtorek 23 lipca w godz. 10-12 pod nr tel. 12 29 88 134 na pytania naszych Czytelników będzie odpowiadać Aneta Głażewska – kierownik Działu Lecznictwa Uzdrowiskowego MOW NFZ.

Zmień wielkość liter
Zmień kolor