Rehabilitanci

Home / Zespół / Rehabilitanci

Renata Kmiecik

Technik fizykoterapii

technik fizykoterapii

Miejsce pracy: Przychodnia Rejonowa w Nowym Wiśniczu

dr Marcin Put

Fizioterapeuta

dodatkowe uprawnienia:
– Moduł I,II,IV i V szkolenia podyplomowego w koncepcji Medycyny Ortopedycznej wg dr James’a Cyriax’a
– Kurs podstawowy koncepcji PNF – Proprioceptywna Nerwowo – Mięśniowa Facilitacja
– Specjalistyczny doskonalący kurs ” Zintegrowane techniki terapeutyczne na tkanki miękkie punkty spustowe, ból i napięcie mięśni ”
– Kurs dokształcania zawodowego " FDM Intensywny "

mgr Renata Put

Fizioterapeuta

dodatkowe uprawnienia:
– Kurs podyplomowy ” Metody diagnozowania i leczenia zespołów bólowych kręgosłupa metodą McKenziego”
– Kurs dokształcania zawodowego ” Terapia manualna dla początkujących”, ” Wybrane miękkie techniki manulane w terapii zaburzeń czynnościowych kręgosłupa”
- Kurs dokształcania zawodowego " Mobilizacja struktur nerwowych "
- Kurs dokształcania zawodowego " Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu kolanowego " - Moduł I & Moduł II
- Kurs dokształcania zawodowego " Ortopedyczna diagnostyka funkcjonalna i fizjoterapia pacjentów geriatrycznych i nieaktywnych zawodowo - staw biodrowy "

mgr Mariola Sułek

Fizioterapeuta

dodatkowe uprawnienia:
– Kurs Podstawowy NDT-Bobath – upoważnia do samodzielnego prowadzenia terapii neurorozwojowej
– Kurs Diagnostyki i Terapii Neurorozwojowej Niemowląt wg koncepcji NDT – Bobath Baby
- Kurs "Terapia manualna u dzieci"
- Kurs Fizjoterapia w urazach sportowych - Moduł I - "Wprowadzenie ; metodyka, urazy kończyny dolnej (badanie , leczenie oraz trening) ; taping w sporcie "

Zmień wielkość liter
Zmień kolor