Rehabilitanci

Home / Zespół / Rehabilitanci

Renata Kmiecik

Technik fizykoterapii

technik fizykoterapii

Miejsce pracy: Przychodnia Rejonowa w Nowym Wiśniczu

dr Marcin Put

Fizioterapeuta

dodatkowe uprawnienia:
– Moduł I,II,IV i V szkolenia podyplomowego w koncepcji Medycyny Ortopedycznej wg dr James’a Cyriax’a
– Kurs podstawowy koncepcji PNF – Proprioceptywna Nerwowo – Mięśniowa Facilitacja
– Specjalistyczny doskonalący kurs ” Zintegrowane techniki terapeutyczne na tkanki miękkie punkty spustowe, ból i napięcie mięśni ”

mgr Renata Put

Fizioterapeuta

dodatkowe uprawnienia:
– Kurs podyplomowy ” Metody diagnozowania i leczenia zespołów bólowych kręgosłupa metodą McKenziego”
– Kurs dokształcania zawodowego ” Terapia manualna dla początkujących”, ” Wybrane miękkie techniki manulane w terapii zaburzeń czynnościowych kręgosłupa”

mgr Mariola Sułek

Fizioterapeuta

dodatkowe uprawnienia:
– Kurs Podstawowy NDT-Bobath – upoważnia do samodzielnego prowadzenia terapii neurorozwojowej
– Kurs Diagnostyki i Terapii Neurorozwojowej Niemowląt wg koncepcji NDT – Bobath Baby

Zmień wielkość liter
Zmień kolor