Przychodnia Rejonowa w Nowym Wiśniczu

Administracja

 KIEROWNIK ZAKŁADU

mgr Katarzyna Gnyla

e-mail: katarzyna.gnyla@przychodnia-wisnicz.pl

 

z-ca KIEROWNIKA DS. LECZNICTWA

lek. med. Krzysztof Kubiak

e-mail: krzysztof.kubiak@przychodnia-wisnicz.pl

Przyjmowanie pacjentów w sprawie skarg i wniosków od poniedziałku do piątku po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w sekretariacie SPGZOZ .

Skargi uwagi i wnioski do SPG ZOZ mogą być kierowane pisemnie, pocztą elektroniczną, telefonicznie lub osobiście.

Telefon 14/6128792 wew. 30/31

Adres email : biuro@przychodnia-wisnicz.pl

 

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Wojewoda
e-mail: joanna.wojewoda@przychodnia-wisnicz.pl

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

mgr Izabela Buras
e-mail: iod@przychodnia-wisnicz.pl

Godziny przyjęć:
od poniedziałku do piątku po wcześniejszym uzgodnieniu terminu   w sekretariacie

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

W sieci lokalnej SPGZOZ