Szkoła rodzenia

Szkoła rodzenia

Kobiety podczas zajęć mają możliwość korzystania z fachowych bezpłatnych porad obejmujących praktyczne i teoretyczne przygotowanie do porodu. Program obejmuje m.in.: fizjologię przebiegu ciąży, porodu, połogu, przebieg laktacji, opiekę nad noworodkiem i jego pielęgnację, prelekcje z lekarzami ginekologami, zajęcia praktyczne, wizualizacje multimedialne.

Programem edukacyjnym objęte są kobiety ciężarne zadeklarowane do SPG ZOZ w Nowym Wiśniczu, którym przysługuje w ramach ubezpieczenia zdrowotnego przygotowanie do porodu od 21 do 40 tygodnia ciąży.

Szkoła Rodzenia jest bezpłatna, czynna w piątki w godzinach popołudniowych.

Zapisy i informacje:
~ mgr Elżbieta NowakPoradnia ginekologiczno-położnicza tel. 14/612-87-92 wew.22

Zmień wielkość liter
Zmień kolor