Recepta na leki stałe

Recepta na leki stałe

Informujemy o możliwości wypisania recepty na leki stałe w sposób zaoczny.

W celu wypisania recepty należy uzupełnić  zamieszczony poniżej formularz  oraz złożyć w rejestracji lub przesłać na adres:

recepta@przychodnia-wisnicz.pl

Istnieje również możliwość złożenia zapotrzebowania telefonicznie w rejestracji ogólnej.

Pamiętaj :

  • Wypisujemy wyłącznie  recepty na leki stałe przyjmowane  przez pacjenta ( max. na 3-ce)
  • W przypadku zmiany leczenia przez lekarza POZ, lekarza specjalistę lub po leczeniu szpitalnym należy zgłosić się do lekarza.
  • Odbiór recept za okazaniem dowodu tożsamości osobiście lub przez osoby mające pisemne upoważnienie zawarte w dokumentacji pacjenta.
  • Termin wystawienia recept do 2 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

Pobierz druk „Prośba o wypisanie recepty”

Zmień wielkość liter
Zmień kolor