Projekty

Home / Projekty

Informatyzacja Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Wiśniczu wraz z wdrożeniem nowych usług, MRPO.01.02.00-12-017/13

Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013

W dniu 26.09.2013r. w Krakowie została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu „Informatyzacja Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Wiśniczu wraz z wdrożeniem nowych usług” w ramach Małopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, oś priorytetowa 1 warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy, działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej zostanie zakupiony m.in. nowoczesny sprzęt komputerowy wraz ze specjalistycznym  oprogramowaniem do obsługi podmiotu leczniczego w Nowym Wiśniczu, co pozwoli usystematyzować pracę oraz skrócić procedury formalne podczas przyjmowania i leczenia Pacjentów.

Projekt „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej” współfinansowany przez Federację Szwajcarii w ramach programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Od października 2013 roku do dnia 31 marca 2016 roku SPGZOZ w Nowym Wiśniczu realizuje zadanie pt. „Wdrożenie zasad prawidłowego żywienia wśród kobiet w ciąży i matek karmiących i poszerzenie wiedzy o roli aktywności fizycznej dla zachowania zdrowia”

Projekt realizowany jest na zlecenie Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie.

W ramach projektu realizowane będą świadczenia zdrowotne polegające na:

  • udzieleniu porad żywieniowych z elementami aktywności fizycznej skierowanej do kobiet w ciąży;
  • przekazaniu kobietom w ciąży atrakcyjnych materiałów edukacyjno-promocyjnych będących pomocą w realizacji założonych celów (broszura, kalendarz, planer zakupów, magnesy)

Do udziału w programie zapraszamy wszystkie kobiety z ciążą rozpoznaną przez lekarza będące w I trymestrze ciąży (nie później niż w 15 tygodniu ciąży).

Kontakt:
mgr Elżbieta Czubala
tel. 14/612-87-92 wew. 22
http://www.zachowajrownowage.pl/

Zmień wielkość liter
Zmień kolor