Programy profilaktyczne realizowane przez SPG ZOZ w Nowym Wiśniczu

Programy profilaktyczne realizowane przez SPG ZOZ w Nowym Wiśniczu

SPG ZOZ w Nowym Wiśniczu zaprasza pacjentów do wzięcia udziału w bezpłatnych programach profilaktycznych:

  1. Program profilaktyki chorób układu krążenia 

Adresatami programu są w szczególności osoby obciążone czynnikami ryzyka chorób układu krążenia, znajdujące się na liście świadczeniobiorców lekarza poz u świadczeniodawcy i w danym roku kalendarzowym objętym umową będące w 35, 40, 45, 50, oraz 55 roku życia.

  1. Program profilaktyki chorób naczyń mózgowych 

Adresatami programu są kobiety i mężczyźni w wieku produkcyjnym, 46-65 lat, znajdujące się na liście świadczeniobiorców lekarza poz u świadczeniodawcy.

  1. Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi

Program adresowany jest do osób w wieku 40-65 lat spełniające odpowiednie kryteria według założeń programu  kwalifikowanych przez lekarza poz w ramach wizyty.

Programy realizowane są w każdy piątek w godz. od 13.00 – 14.00

Gabinet zabiegowy – Przychodnia Rejonowa w Nowym Wiśniczu, Ośrodek Zdrowia w Królówce, Ośrodek Zdrowia w Muchówce

  1. Program profilaktyki raka szyjki macicy 

Program jest przeznaczony dla Kobiet w wieku 25-59 lat (zgodnie z rocznikiem), które w ciągu ostatnich 3 lat nie wykonywały badania cytologicznego.

Badanie można wykonać  w poradni ginekologiczno-położniczej – Poradnia dla kobiet w Przychodni Rejonowej w Nowym Wiśniczu

Zmień wielkość liter
Zmień kolor