Przychodnia Rejonowa w Nowym Wiśniczu

Szczepienia ochronne

Szczepienia obowiązkowe dla dzieci i młodzieży wg załącznika do Komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 29 października 2012r. (poz. 78)

Szczepienia
Zalecane szczepienia zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych:

 • przeciwko błonicy i tężcowi
 • przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B („żółtaczka wszczepienna”) przeciwko grypie
 • przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV
 • Szczepienia zalecane przed wyjazdem na tereny gdzie istnieje ryzyko zakażenia
 • przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A („żółtaczka pokarmowa”) – kraje tropikalne o niskim standardzie higieny
 • przeciwko durowi brzusznemu – kraje tropikalne o niskim standardzie higieny
 • przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu – łąki, lasy i parki w Europie środkowo-wschodniej tj. Polska, Niemcy, Austria, Czechy, południe Szwecji, Łotwa, Estonia, Węgry, Słowenia, Słowacja
 • przeciwko polio – niektóre kraje tropikalne, szczepienie obowiązkowe w dzieciństwie
 • przeciwko wściekliźnie – zalecane tylko osobom szczególnie narażonym: weterynarzom, leśnikom
 • przeciwko żółtej gorączce – dla ochrony podróżnych przed zachorowaniem na terenach o zwiększonym ryzyku lub aby nie dopuścić do przywleczenia wirusa z krajów o wysokim ryzyku do kraju gdzie wirus nie występuje – lista krajów, gdzie jest ono obowiązkowe aktualizowana jest co 2 tygodnie przez Światową Organizację Zdrowia
 • przeciwko zakażeniom meningokokowym serotypami A,C,W135,Y – obowiązkowe dla podróżnych pielgrzymujących do Mekki (Arabia Saudyjska), zalecane dla osób wyjeżdżających na tereny o zwiększonym ryzyku zachorowania

Program szczepień ochronnych na 2013 rok. (PDF)