Profilaktyka 40 PLUS cd.

Profilaktyka 40 PLUS cd.

Szanowni Pacjenci,


SPG ZOZ w Nowym Wiśniczu przystąpił do pilotażowego programu ,,Profilaktyka 40 PLUS’’. Program realizowany jest w Przychodni Rejonowej w Nowym Wiśniczu.

Głównym celem programu „Profilaktyka 40 PLUS” jest ocena organizacji i efektywności objęcia świadczeniobiorców od 40 roku życia profilaktyczną diagnostyką w zakresie najczęściej występujących problemów zdrowotnych. Trzeba zauważyć, że w związku z pandemią koronawirusa profilaktyka chorób znacznie spadła z powodu m.in. obniżonej zgłaszalności do lekarzy w 2020 r. Wiele chorób, zwłaszcza w swoim początkowym stadium rozwoju, nie daje niepokojących objawów. Dzięki właśnie badaniom profilaktycznym można wykryć chorobę bardzo wcześnie i uniknąć długotrwałego, a czasem nieskutecznego leczenia, które jest konsekwencją zbyt późnej diagnozy.


W ramach programu „Profilaktyka 40 PLUS” badania diagnostyczne będą realizowane w Laboratorium Analitycznym w Nowym Wiśniczu w formie pakietów dedykowanych oddzielnie dla kobiet i mężczyzn oraz pakietu wspólnego.


Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet:

 • Morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi,
 • Stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy,
 • Stężenie glukozy we krwi,
 • Poziom kreatyniny we krwi,
 • ASPAT, ALAT, GGTP,
 • Badanie ogólne moczu,
 • Poziom kwasu moczowego we krwi,
 • Krew utajona w kale – metodą immunochemiczną.


 
Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn zawiera:

 • Morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi,
 • Stężenie cholesterolu całkowitego alb kontrolny poziom profili lipidowy,
 • Stężenie poziomu glukozy,
 • Poziom kreatyniny we krwi,
 • ASPAT, ALAT, GGTP,
 • Badanie ogólne moczu,
 • Kwas moczowy,
 • Krew utajona w ale – metodą immunochemiczną,
 • PSA (badanie w kierunku raka prostaty).


Pakiet badań diagnostycznych wspólny zawiera:

 • Pomiar ciśnienia tętniczego,
 • Pomiar masy ciała,
 • Wzrostu,
 • Obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI),
 • Ocenę miarowości i rytmu serca.


Szczegółowe informacje i rejestracja pod numerem telefonu:
Skontaktuj się z nami:

14 /6128792 wew. 29 lub 23


Szczegółowe informacje na temat programu znajdują się również na stronie:
  https://www.gov.pl/web/zdrowie/profilaktyka-40-plus

Zmień wielkość liter
Zmień kolor