Dokumenty

Home / Dokumenty

W przypadku wyboru w SPG ZOZ lekarza POZ, pielęgniarki POZ, położnej POZ , proszę o wypełnienie deklaracji  nr. 1.

Wybierając tylko lekarza lub pielęgniarkę lub położną wypełniamy odpowiednią deklarację  do danego zakresu świadczeń

 

Zmień wielkość liter
Zmień kolor