Dodatkowe numery telefonów

Dodatkowe numery telefonów

Szanowni Pacjenci,

Dla Państwa uruchomiliśmy dodatkowe numery telefonów. Teraz dzwoniąc na centralę główną SPGZOZ na numery:

14 612 87 92, 14 612 87 87, 14 612 87 55

można również, poprzez numer wewnętrzny, uzyskać połączenie telefoniczne z naszymi Ośrodkami w Królówce i Muchówce:

wew. 61 – rejestracja Ośrodka Zdrowia w Królówce

wew. 63 – rejestracja Ośrodka Zdrowia w Muchówce

Zmień wielkość liter
Zmień kolor