dr Marcin Put

Fizioterapeuta

dodatkowe uprawnienia:

– Moduł I,II,IV i V szkolenia podyplomowego w koncepcji Medycyny Ortopedycznej wg dr James’a Cyriax’a

– Kurs podstawowy koncepcji PNF – Proprioceptywna Nerwowo – Mięśniowa Facilitacja

– Specjalistyczny doskonalący kurs ” Zintegrowane techniki terapeutyczne na tkanki miękkie punkty spustowe, ból i napięcie mięśni ”

– Kurs dokształcania zawodowego ”  FDM Intensywny  ”

Zmień wielkość liter
Zmień kolor