Przychodnia Rejonowa w Nowym Wiśniczu

Aktualności

Zakończono remonty

Dodano: 22 listopada 2016r.

Zakończono prace remontowe w dwóch ośrodkach zdrowia tj. w Nowym Wiśniczu i Królówce. Inwestycje miały na celu dostosowanie budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych.                                         Środki finansowe przeznaczone na inwestycję w kwocie 287 138,51 zł pochodziły ze źródeł własnych SPG ZOZ oraz dofinansowania z PFRON za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Zakres prac przy przebudowie i remoncie części budynku w Nowym Wiśniczu przewidywał:

 • przebudowę korytarza oraz schodów wraz z wymianą barierek,
 • montaż stolarki drzwiowej w przestrzeni holu i wejścia do budynku( wejście od ul. Kmitów),
 • montaż platformy dźwigowej,
 • remont posadzki w przedsionku oraz montaż wycieraczek systemowych,
 • remont podestu wejściowego, pochylni dla osób niepełnosprawnych, schodów wejściowych,
 • wymianę poręczy biegów schodowych, podestów i pochylni,
 • remont okładzin ścian i posadzek w obrębie przebudowy.

Zakres robót objął ponadto remont istniejącego oraz wykonanie nowego utwardzenia części działki z użyciem betonowej, wibroprasowanej kostki brukowej na podbudowie z kruszywa łamanego, ograniczonej betonowymi obrzeżami. Bezpośrednio obok wejścia do budynku wykonano dwa miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych. Wykonano również rozbiórkę murowanych filarów oraz wykonanie dachu na istniejącym stropodachu przy wejściu do budynku od ul. Kmitów.

Inwestycja zrealizowana w ośrodku zdrowia w Królówce obejmowała: 

 • wykonanie dwóch pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w tym jednego dla osób niepełnosprawnych wraz z wyposażeniem,
 • przebudowę części instalacji wod.-kan. i elektrycznej,
 • przebudowę części instalacji C.O. z użyciem nowych materiałów,
 • montaż stolarki drzwiowej w przestrzeni holu
 • remont poczekalni dla pacjentów, remont posadzki w przedsionku oraz montaż wycieraczki systemowej,
 • remont istniejących oraz wykonanie nowego utwardzenia części działki z użyciem betonowej, wibroprasowanej kostki brukowej na podbudowie z kruszywa łamanego, ograniczonej betonowymi obrzeżami,
 • montaż pochylni dla osób niepełnosprawnych.

Ponadto wykonano utwardzenie parkingu przy budynku.

Przychodnia Rejonowa w Nowym Wiśniczu
img_1037

 

 

 

 

 

 

 

img_1049

 

 

 

 

 

 

 

img_1041

 

 

 

 

 

 

 

img_1038

 

 

 

 

 

 

 

img_1034

 

 

 

 

 

 

 

 

Ośrodek Zdrowia w Królówce
img_1024

 

 

 

 

 

 

 

img_1025

 

 

 

 

 

 

 

img_1026

 

 

 

 

 

 

 

img_1029

 

 

 

 

 

 

 

img_1028

img_1021