Przychodnia Rejonowa w Nowym Wiśniczu

Administracja

KIEROWNIK ZAKŁADU

mgr Katarzyna Gnyla
e-mail: katarzyna.gnyla@przychodnia-wisnicz.pl

z-ca KIEROWNIKA DS. LECZNICTWA

lek.med. Barbara Kumorek

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Wojewoda
e-mail: joanna.wojewoda@przychodnia-wisnicz.pl

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

mgr Izabela Buras
e-mail: iod@przychodnia-wisnicz.pl

 

godziny przyjęć: od poniedziałku do piątku po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w sekretariacie


 

 

 

 

 

 

 

W sieci lokalnej SPGZOZ