Przychodnia Rejonowa w Nowym Wiśniczu

Konkursy i zamówienia

Data publikacji
Ogłoszenie
Data zakończenia
Wyniki
09.04.2018 OGŁOSZENIE KONKURSU w zakresie badań laboratoryjnych na rzecz pacjentów
warunki konkursu
Załacznik nr 1
załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załacznik nr 4
Załacznik nr 5
Odpowiedzi na pytania
18.04.2018 godz. 10:30Wynik postępowania
wynik
11.04.2017OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Roboty budowlane Nowy Wiśnicz:
Remont pomieszczeń Poradni Ginekologiczno Położniczej, łazienek oraz przejścia w istniejącym budynku Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Wiśniczu
Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ ROBOTY BUDOWLANE

Załącznik nr 2 do siwz

Załącznik nr 3 do siwz

Załącznik nr 4 do siwz

Załącznik nr 5 do siwz

Załącznik nr 6 do siwz

Załącznik nr 7 do siwz

PRZEDMIAR2

OPIS TECHNICZNY

Załącznik nr 8 wzór umowy

 

 

 

28.04.2017
10.05.2017
PROTOKÓŁ Z OTWARCIA 28 KWIETNIA 2017 r.
protokol z otwarcia

WYNIK POSTĘPOWANIA
WYNIK POSTĘPOWANIA
20.03.2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Nowy Wiśnicz: Remont pomieszczeń Poradni Ginekologiczno Położniczej, łazienek oraz przejścia w istniejącym budynku Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Wiśniczu

Ogłoszenie o zamówieniu.docx

Ogłoszenie o zmianie ogłsozenia.docx

Specyfikacja roboty budowlane

Załącznik nr 2 do siwz

Załącznik nr 3 do siwz

Załącznik nr 4 do siwz

Załącznik nr 5 do siwz

Załącznik nr 6 do siwz

Załącznik nr 7 do siwz

Załącznik nr 8 wzór umowy

OPIS TECHNICZNY

PRZEDMIAR


04.04.2017

07.04.2017
PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT


UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
UniewaĹĽnienie
08.03.2017Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

GINEKOLOGIA- świadczenia zabiegowe
Warunki Konkursu ginekologia - zabiegi

PROTETYKA
Warunki Konkursu - protetyka

STOMATOLOGIA
Warunki Konkursu- STOMATOLOGIA-1
16.03.2017wynik konkursu.
13.02.2017 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Warunki Konkursu reumatologia

Warunki Konkursu USG

Warunki Konkursu - krioterapia, elektrokoagulacja

Warunki Konkursu ginekologia-1

Warunki Konkursu densytometria

Warunki Konkursu POZ

Warunki Konkursu medycyna pracy

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE - RADIOLOGIA
RTG

Warunki Konkursu mammografia
21.02.2017
PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT
wynik postępowania - ogłoszenie
12.08.2016PRZETARG NIEOGRANICZONY na wykonanie przebudowy oraz remontu budynków: SGZOZ w Nowym Wiśniczu oraz Ośrodka Zdrowia w Królówce
Ogłoszenie nr 301046
SIWZ
załącznik NR 1 DOKUMENTACJA TECHNICZNA
Załącznik nr 2 do siwz
Załącznik nr 3 do siwz
Załącznik nr 4 do siwz
Załącznik nr 5 do siwz
Załącznik nr 6 do siwz
Załącznik nr 7 do siwz
Załącznik nr 8 wzór umowy
GŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Wyjaśnienie treści siwz
02.09.2016 PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT
protokol otwarcie-020916Wyjaśnienie treści siwz
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
ogloszenie
ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia
15.07.2016PRZETARG NIEOGRANICZONY na wykonanie przebudowy oraz remontu budynków: SGZOZ w Nowym Wiśniczu oraz Ośrodka Zdrowia w Królówce
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
ZAŁĄCZNIK NR 1 DOKUMENTACJA TECHNICZNA
Załącznik nr 2 do siwz
Załącznik nr 3 do siwz
Załącznik nr 4 do siwz
Załącznik nr 5 do siwz
Załącznik nr 6 do siwz
Załącznik nr 7 wzór umowy
01.08.2016INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Informacja o unieważnieniu postępowania
15.05.2014ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ ASORTYMENTU:
ODCZYNNIKÓW BIOCHEMICZNYCH, HEMATOLOGICZNYCH, ELEKTROLITÓW, SZYBKICH TESTÓW ORAZ MATERIAŁÓW MEDYCZNO – LABORATORYJNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU I BARWNIKÓW
Ogłoszenie odczynniki 2014
Załącznik.1 ODCZYNNIKI BIOCHEMICZNE
Załącznik.2 ODCZYNNIKI MINDRAY BC5300
Załącznik.3 ODCZYNNIKI EASYLYTE
Załącznik.4 SPRZĘT JEDNORAZOWY I BARWNIKI

ODPOWIEDZI DO PYTAŃ OFERTOWYCH
Odpowiedzi do pytań
Odpowiedzi do pytań 2014

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
zmiana terminu składania ofert
07.04.2014Ogłoszenie o konkursie ofert na dostawę asortymentu :
PRÓŻNIOWY SYSTEM POBIERANIA KRWI
Zaproszenie do sładania ofert
zał. 1. tabela asortymentowo-cenowa
Zmiana terminu
ogłoszenie zmiana
28.04.2014informacja o wyniku
21.03.2014Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
OGÓLNE WARUNKI KONKURSU
SZCZEG. WARUNKI KONKURSU
zał. 1a konkurs ofert
zał. 6 umowa laboratorium
zał. 6 umowa laboratorium
Ogłoszenie zał.1

WYNIK KONKURSU
wynik
31.03.2014
20.02.2014Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
OGÓLNE WARUNKI
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
zał. 6 UMOWA- protetyka stom.
KONKURSU OGŁOSZENIE
zał. 6 UMOWA- ginekologia położnictwo oraz USG

WYNIK KONKURSU
Wynik konkursu
20.02.2014
28.01.2014Przetarg na dostawę oprogramowania wspierającego pracę podmiotu leczniczego.

OGLOSZENIE_
SIWZ_OPROGRAMOWANIE
Zalacznik_nr_1_do_siwz
Zalacznik_nr_2_do_siwz
Zalacznik_nr_3_do_siwz
Zalacznik_nr_5_do_siwz
Zalacznik_nr_4_do_siwz
Zmiana ogłoszenia
Zmiana ogłoszenia - nowy termin składania ofert
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Zmiana ogłoszenia II
Wyjaśnienie treści siwz
Wynik postępowania przetargu na dostawę oprogramowania wspierającego pracę podmiotu leczniczego
WYNIK POSTĘPOWANIA
06.02.2014 godz. 11:00
23.12.2013Przetarg na dostawę sprzętu komputerowego wraz z wdrożeniem nowych usług.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Zalacznik nr 1 do SIWZ
Zalacznik nr 2 do SIWZ
Zalacznik nr 3 do SIWZ
Zalacznik nr 4 do SIWZ
Zalacznik nr 5 do SIWZ
Zalacznik nr 6 do SIWZ


OGLOSZENIE
Ogloszenie o zmianie ogloszenia
Wyjaśnienie treści SIWZ

07.01.2014 godz 11:00Wynik postępowania
12.12.2013Konkurs ofert na świadczenie usług medycznych w zakresie:

1) Wykonywanie badań i udzielanie porad lekarskich w zakresie reumatologii na rzecz pacjentów SPG ZOZ w Nowym Wiśniczu;
2) Wykonywanie badań i udzielanie porad lekarskich w zakresie medycyny pracy dla pracowników SPG ZOZ w Nowym Wiśniczu;

Ogłoszenie
Ogólne warunki konkursu
Szczegółowe warunki konkursu
Zał. 6 - umowa medycyna pracy
Zał. 6 - umowa reumatologia
19.12.2013 godz 09:00Wynik konkursu